Cookie- & privatlivspolitik

Da Orange Fitness behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, så du ved, hvordan vi behandler dine data.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger
Orange Fitness er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger til Orange Fitness:

Orange Fitness
E-mail: info@orangefitness.dk

2. Hvilke data indsamles
Vi anvender data om dig for at gøre servicen bedre og for, at sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i kontakten med dig.

2.1. Automatisk indsamlede data
Orange Fitness’ hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af Orange Fitness eller af tredjeparts virksomheder på vegne af Orange Fitness. Analyse af data og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at Orange Fitness optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af Orange Fitness. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres efterfølgende er:

Dato og tidspunkt for besøg på hjemmesiden
Oversigt over de sider der besøges i løsningen
IP-adressen på den besøgende
Oplysninger om den anvendte browser og enhed (type, version, operativsystem m.m.),
URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til hjemmesiden).
Orange Fitness anvender Google Analytics, som analyseredskab på hjemmesiden. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.
Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her:

https://www.google.com/intl/da/policies/

2.2. Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os.

Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

Kontaktoplysninger ved anmodninger om tilbud eller andre henvendelser via kontaktformularerne
Oplysninger du deler med os via sociale medier, herunder LinkedIn, Instagram og Facebook
Oplysninger sendt på e-mail, herunder jobansøgninger o.l.
3. Anvendelse og opbevaring af indsamlede data
3.1. Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

Sikring af brugervenlighed og sikkerhed
Optimering af hjemmeside og indhold
Afgivelse af tilbud
Annoncering


3.2. Opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og de slettes, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan der oplyses følgende om opbevaringsperioder:

For så vidt angår Orange Fitness’ kunder, beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 3 år efter kundeforholdets ophør

3.3. Videregivelse af oplysninger
Orange Fitness videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Orange Fitness kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Orange Fitness anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på virksomhedens vegne. Orange Fitness benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder disse forpligtelser.

Orange Fitness anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt Orange Fitness videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Orange Fitness’ hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du Orange Fitness’ hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som Orange Fitness ikke kan holdes ansvarlig for.

4. Cookies
Orange Fitness anvender cookies, som gør det muligt at indsamle relevante oplysninger om hjemmesidens brugere, som anvendes til forbedring af hjemmesiden og dennes indhold. Dette gør sig ligeledes gældende i forhold til tredjeparts cookies.

4.1. Hvad er cookies og hvorfor anvendes de?
Cookies er en tekstfil, som gemmes på din computer, smartphone eller anden enhed når du besøger en hjemmeside og har til formål at genkende den, huske dine indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer specifikt til dig. En cookie er en passiv fil og kan ikke indsamle oplysninger på din computer, sprede virus eller andre skadelige programmer. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider.

Ved indsamling af oplysninger om antallet af brugere samt trafikken på hjemmesiden, åbner det muligheder for at få hjemmesiden til at fungere, lette brugen af den og ikke mindst målrette markedsføring til hjemmesidens brugere.

Hvis Inno web placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Før Orange Fitness placerer cookies på dit udstyr, beder vi om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

4.2. Hvilke cookies anvendes
Google
Facebook
Instagram

Cookies gemmes i 1 måned.

4.3. Slet eller slå cookies fra i browseren

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles disse oplysninger har du til hver en tid mulighed for at slette dine cookies og fremadrettet undlade at bruge hjemmesiden.

Du kan også afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Du skal blot være opmærksom på, at hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig, optræde hyppigere, og din færden på internettet vil gøres unødig besværlig. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i alle anvendte browsere.

5. Dine rettigheder
5.1. Generelt
Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod Orange Fitness’ databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse hurtigst muligt og senest en måned efter jeg har modtaget din henvendelse.

5.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data Orange Fitness behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe Orange Fitness opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt 1.

5.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
Hvis du mener, at de persondata, Orange Fitness behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx., hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til hver en tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

5.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata.
Du har ret til at gøre indsigelse mod Orange Fitness’ behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod Orange Fitness’ videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til, at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

5.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for Orange Fitness, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis Orange Fitness behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

5.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet
Orange Fitness er som dataansvarlig underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af Orange Fitness’ hjemmeside eller ved anden interaktion med Orange Fitness, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K

Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

6. Version
Denne privatlivspolitik er senest blevet ændret den 12. maj 2021.