Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser

Medlemsbetingelser gældende for alle medlemmer

– Medlemskabet giver fri træning
– Der er ingen bindingsperiode
– opsigelsesvarsel: indeværende og efterfølgende måned (Lb+1 md) 
– Medlemskabet kan af praktiske grunde ikke stilles i bero
– Medlemskaber er personligt og må ikke benyttes af andre
– Træning og ophold, herunder tyveri af ejendele og skader, i orange fitness forgår på eget ansvar
– Ved indmeldelse sender vi dig en chip som du kan åbne døren med
– chippen må udelukkende benyttes af dig, og du må aldrig lukke andre personer end dig selv ind
– Hver person skal låse døren op så der ikke går flere ind ad gangen
– Vi foretager uanmeldte kontrolbesøg (Kan være en mand)
– Vi foretager videoovervågning og fører elektronisk dørlog
– Misbrug sanktioneres ved bøde på 590 kr til medlemmet
– Af hygiejniske grunde skal du træne med rene sko som kun benyttes indendørs
– Benyt håndklæde så du ikke sveder på maskinerne

– Aftørring af håndtag når man forlader udstyret

– Samtaler på mobil må kun foregå uden højtaler til korte beskeder

– Ophold uden støj

-Cirkeltræning efter lampe i urets retning har “forkørselsret”. Så træner du på anden vis skal du give plads til at der kan cirkeltrænes uhindret

– Ved manglende betaling pålægges pr. rykker et gebyr kr 100, samt ved fortsat manglende betaling inkassoomkostninger

Børn i centeret

Børn der leger, støjer og træner uden at være indmeldt er ikke tilladt i centeret.

Baby i lift o.lign. er tilladt, men på eget ansvar.

Børn som er for unge til at være alene hjemme og som opholder sig roligt med bøger, lektier, Ipad osv. som ikke træner tolereres så længe vi ikke modtager klager.

Modtager vi klager forbeholder vi os ret til at forbyde børn i centeret.